Vaccination

Gratis influenza og corona vaccination: Influenza vaccination: Patienter over 65 år, førtidspensionister, samt patienter med kronisk sygdom, gravide og svært overvægtige.

Corona: Der vaccineres samtidig med influenza for alle ovennævnte risikogrupper. Herudover tilbydes alle over 50 år 4. coronavaccination.

Penumokok: Alle over 65 år + ovennævnte risikogrupper tilbydes vaccination, hvis man ikke i forvejen er vaccinereret de sidste 5 år.

Influenza vaccination af børn 2-6 år.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i år, at de 2-6 årig bliver vaccineret for influenza, vaccinen gives som næsespray.

SSI forventer at kunne levere vaccinen til de 2-6 årig i uge 40-42.

Kontakt klinikken pr. telefon for aftale til influenza vaccination af dit barn.

Der skal gives 2 vacciner.

Er du i tvivl om vaccination efter 1. oktober ret henvendelse til klinikken. 

Vaccinationer & priser

Det er muligt at få de fleste typer af forebyggende vaccinationer på klinikken. Priserne er anført i skemaet nedenfor. Forebyggende vaccinationer er ikke dækket af den offentlige sygesikring.

Der tillægges et grundhonorar for en vaccinationsserie på kr. 300- pr. person. .

Sygeforsikringen “Danmark” har pr. 1/1 2010 ændret reglerne for tilskud til vaccine og vaccination hos egen læge.
Nu dækkes 50% af patientens egenbetaling til lægen for både vaccination og vaccine. Herved stilles patienterne ikke længere ringere, end hvis de havde indkøbt vaccinen på apoteket.

VaccinationerAntal doserVarighedPriser pr. dosis
Grundhonorarkr. 300.oo
Hepatitis A2 (0 + 6-12 mdr)min. 25 årkr. 309.00
Hepatitis A (børn<16 år)2 (0 + 6-12 mdr)min. 25 årkr. 260.00
Hepatitis B3 (0 + 1 + 6 mdr)min. 25 årkr. 230.00
Hepatitis B (1-15 år)3 (0 + 1 + 6 mdr)min. 25 årkr. 165.00
Hepatitis A+B3 (0 + 1 + 6 mdr)min. 25 årkr. 420.00
Hepatitis A+B (1-15 år)3 (0 + 1 + 6 mdr)min. 25 årkr. 285.00
Gul feber110 årkr. 130.00
Japansk hjernebetændelse2 (0 + 1 md)kendes ikkekr. 690.00
 Influenza (almindelig) kr. 150.00
 Pneumokok-lungebetændelse > 5 år kr. 260.00