Læger

 <strong>Allan Julsgaard Mortensen (f. 1957)</strong>

Allan Julsgaard Mortensen (f. 1957)

Læge

Speciallæge i almen medicin
Læge fra Århus Universitet 1983
Klinisk uddannelse med ortopædkirurgi, organkirurgi,
intern medicin, pædiatri, gynækologi, psykiatri,
øre-næse-hals sygdomme, arbejdsmedicin,
lungemedicin, røngten, neurologi.
Speciallæge i Almen Medicin 1993
 
Praktiserende læge 1993
Godkendelse som international vaccinator.
Overenkomst med sygesikringen: ja